+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград

  Description

  Description

   

  В СПА столицата на Балканите-Велинград се намира едно прекрасно училище – Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” Велинград. Училището е създадено по предложение на Общински съвет Велинград и с решение на Министерството на народната просвета за нуждите на общината. С писмо ХІ-2003 от 26.08. на Пазарджишкия окръжен съд на 15 септември 1975г. е открито средно професионално – техническо училище по обществено хранене. Тогавашен негов директор е г-н Иван Мирчев, изпълняващ длъжността  до 1989г.

  Предмет на дейност на училището е учебно-възпитателната работа и подготовка на кадри за сферата на общественото хранене-кулинар-готвачи и сервитьори с прием сред осми клас, с тригодишен курс на обучение. До 1983г. се разкриват нови паралелки по специалностите „Оператор на хляб, хлебни и сладкарски изделия” и „Оператор в шевното производство”. Към училището е създаден учебно-производствен комплекс/УПК/ с професионална квалификация-кулинар , продавач-консултант,  а по-късно и оператор в шевното производство.

  От 1989г. до 1992г. директор на училището е Иванка Цанова. Необходимостта от по-квалифицирани специалисти налага разкриване на първите техникумски паралелки през 1991г., със специалност „Техника и технология  на производството и обслужването в ЗХ” с прием след осми клас и четири годишен курс на обучение. През следващата година е открита и специалността „Счетоводна отчетност”. От 1993г. е въведена нова професия-хотелиерство, така че през учебната 1994/1995г. в първи курс се приемат ученици в три техникумски паралелки:” Счетоводна отчетност”, ”Технология и мениджмънт в производството и обслужването в ЗХ” и „Мениджмънт в хотелиерството”.

  Тогавашен директор е Величко Ачев. В  училището се осъществява и задочно форма на обучение.

  Със заповед НРД 14.04. от 4 април 1995г. на Министерство на образованието, науката и технологиите от началото на учебната 1995/1996г. СПТУ по обществено хранене се преобразува в ТИТ”Алеко Константинов”Велинград.

  От края на 1996г. до 2016 година директор е инженер Александър Табаков.

  От 1998г. се откриват и две нови паралелки след седми клас, с петгодишен курс на обучение. Едната е с интензивно обучение на английски език, а другата е по българо-австрийски проект BAK-TOURMAN /начало 1998г./, с усилено изучаване на немски език. С въвеждането на специалността „Мениджмънт в туризма” се акцентира върху:Разработване на учебен план, разработване на учебни помагала, подобряване на инфраструктурата/обзавеждане на компютърни кабинети и учебни туристически бюра/, квалификация на учители.

  Със заповед №РД-09-332 от 07.04.2003 година Министерството на образованието и науката преобразува училището в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”Велинград.

  От 2016 година директор на ПГИТ „Алеко Константинов“ е Любка Байлова.

  В момента в гимназията се обучават ученици в 9 специалности – Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика, Бизнес администрация, Производство на кулинарни изделия и напитки, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Организация на туризма и свободното време, Организация в хотелиерството, Кетъринг.

  Училището разполага с модерна база, необходима за добрата подготовка на своите ученици- 3 учебни готварски работилници,  съвременна библиотека, снабдена и с възможност учениците да четат онлайн, 6 зали снабдени с компютърна техника и специализиран софтуер, уютни класни стаи и специализирани кабинети по специалности, спортна площадка, красив озеленен двор.

  Част от практическото обучение на учениците се осъществява в реална работна среда в хотелите, ресторантите, счетоводните къщи, рекламните и туристически агенции.

  Членството ни в СХР Велинград и  Западни Родопи е знак на добра воля образованието и бизнеса да си подадат ръка, за създаването на отлични специалисти в туристическия бранш, и развитието на СПА столицата на Балканите – град Велинград.

  Contact

  Contact

  Location

  ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград

  Contact

  ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград
  • By Nikolai Vuchev
  • Email: nikvuchev@gmail.com