+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • Продължава асфалтирането на улици в с.Драгиново

  май 21 2020

  Продължава асфалтирането на улици в с.Драгиново

  Днес приключи полагането на втори износващ слой асфалт по улиците: „Роза“, „Иван Вазов“ и „Марица“ в село Драгиново.  В петък предстои нанасянето и на хоризонтална пътна маркировка по тях.

  Припомняме, че ремонта на тези улици  и улици „Поленска“ и „Изгрев“, са част от проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в селата: Драгиново, Грашево, Света Петка, Кръстава и Пашови”.

  Финансирането е безвъзмездно от Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.