+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • Община Септември

  Общината е разположена в западната и централната част на област Пазарджик. Тя  е на  5-то място по площ сред 12-те общини на областта. Релефът и е твърде разнообразен, от средно планински до равнинен. На границата с община Велинград се издига връх Милеви скали 1593,5 м. Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Зимата се характеризира с мек климат, пролетта настъпва рано, есента е топла и продължителна.

  Рида „Алабак“ /Божовец/, местността „Трънова лъка“ и защитените територии „Света Марина“ и „Свети Георги“ са природни забележителности, уникални с флората и фауната си. Изградени са и няколко микроязовира – Ветрен, Карабунар, Славовица, Семчиново. Неоценимо богатство на общината са минералните извори в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол с температура на водата над 72º С. Около изворите е оформена вилна зона Варварски минерални бани.

  Наред с природните забележителности, община Септември е известна с винарските си изби /Ветрен, Виноградец и Септември/, които могат да бъдат част от винен маршрут, популяризиращ прочутото ветренско и карабунарско вино. На територията на общината са регистрирани над 200 археологически паметници от различни исторически епохи. Проучванията през последните 15 години доведоха до откриването на голям търговски център – Емпорион Пистирос – изиграл огромна роля в икономическия и културния живот на древна Тракия. В селищата, разположени по северните склонове на Родопите са открити останки от средновековни крепости –  Семчиново, Варвара, ранно-християнската базилика в с. Варвара, множество средновековни църкви и параклиси.

  В прохода Траянови врата /Паланката/, намиращ се на около 2 км. от гр. Ветрен, на 17.08.986 г. се е състояла историческата битка между българската войска, предвождана от цар Самуил и византийската армия на император Василий II. В с. Карабунар се намира вкопаната древна църква „Св. Йоан Предтеча“ с уникални дърворезби от Самоковската школа. Иконостасът е сред най-ранните творби на тази известна школа, а църквата е обявена за паметник на културата. В читалището на гр. Ветрен се съхранява урна с пръст от гроба на Ламартин – виден френски поет, дипломат и държавник, който е посетил селото през 1832 г.

  В гр. Септември се намира и Археологическия музей, в който най-голям интерес представлява открития каменен надпис на старогръцки език от археологическите разкопки на емпорион Пистирос. Нумизматичната сбирка от монети на тракийски владетели е една от най-богатите в света. Музеят е притежател и на най-голямата колективна находка от сребърни и златни монети на македонските владетели Филип II, Александър III Велики и др.