+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
  • български
  • English
  • Русский
  • Español
  • Община Сатовча

    Община Сатовча се намира в Югозападна България, съставна община на област Благоевград. По площ тя се нарежда на 11-то място. Цялата община заема части от югозападните склонове на Западнородопския рид Дъбраш с най-висока точка връх Бойчеви скали – 1731 м. Мегалитното светилище Скрибина се намира край с.Крибул. По своята същност светилището прилича на Градището. Представлява съвкупност от няколко кръгли вкопавания, разположени близко едно до друго и малко фрагментирана антична керамика. До арката, пробита високо в скалата, се стига по окичена с червени конци стълба. Според преданията женските и психическите болести биват изцерявани от голямата черна змия, стопанин на святото място. Тук се провеждат обредните лечебни практики от българо-мохамедани. Архитектурния резерват в село Долен се намира на 4 км. от Сатовча. В селото могат да се видят много запазени възрожденски къщи, поради което през 1977 г. бива обявено за исторически и архитектурен резерват. Той се състои от 70 сгради – паметници на културата. Една от забележителностите в селото е и църквата Св. Никола, построена през 1834 г. заедно с килийно училище. Селото предлага и настаняване в стари автентични къщи. Комплексът Скални глави отстои на 5 км. от село Долно Дряново, по посока на пътя за Доспат. Мегалитите се откриват трудно без първоначална информация, тъй като са силно обрасни с горска растителност. На територията на комплекса посетителите могат да видят няколко глави, издялани от гигантските скали, както и серия долмени, използвани с различно предназначение.