+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
  • български
  • English
  • Русский
  • Español
  • Община Родопи

    Община Родопи се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. По площ тя заема 4-то място сред 18-те общините на областта. Югозападно от село Лилково се извисява връх Модър 1991,9 м, който е най-високата точка на общината. Община „Родопи“ притежава редица туристически ресурси – природни и антропогенни,  благоприятстващи развитието на основните специализирани видове туризъм: планински и балнеоложки, еко-туризъм, културно-познавателен туризъм, селски и аграрен туризъм, приключенски туризъм и различните разновидности на хоби-туризма. Разположено в полите на Северните Родопи, близо до Римския път, свързващ древния Филипопул и Беломорието, село Устина е наследник на тракийското селище Бесапара. В наследство от това славно минало са намерените колони с огромен диаметър, гробници. Открити са три църкви, останали на дъното на язовира до селото, заровени в земята древни останки от сгради, много монети и делви, които понастоящем се съхраняват в Археологическия музей в гр. Пловдив. Римският път, минаващ длизо до село Устина, е третият трансконтинентален път, който бил окончателно съграден при Император Траян (98 -117). Той идвал от Панония (Унгария) и носел името Виа Егнация – идващ от Средна и Южна Италия, продължаващ от Дурес в Албания за Солун, бреговете на Егейско и Мраморно море за Бизантион – Константинопол. Параклисът „Свети Георги” е разположен на височина около 420 м.н.в. и отстои на 60 минути от село Устина и минаващата до него р. Въча. На 20 мин.  южна посока от параклиса се извисява връх „Кулата”, който впечатлява със своята монолитна осанка. Историята на с. Извор с неговото духовно-историческо наследство датира още от най-древни времена,  като е било известно с различни имена, някои от които Градец и Градище. Първите данни за заселване на мястото датират от неолитната епоха. Намиращтата се в центъра на Извор църква “Св.св. Петър и Павел” е една от най-старите български църкви от епохата на Възраждането с голяма архитектурна и художествена стойност. Землището на община „Родопи” е изпъстрено не само с природни забележителности, но и с изключително интересни за туристите и науката исторически паметници – тракийски могили, останки от стари крепости и манастири, руини на изчезнали селища, на църкви и манастири. Екопътеката в с.Извор включва основно  два маршрута – „Момина скала” и „Трите чучура”. Рибарник, който е част от маршрута и позволява съчетаването на туризъм с риболов. Землището на община „Родопи” е изпъстрено не само с природни забележителности, но и с изключително интересни за туристите и науката исторически паметници – тракийски могили, останки от стари крепости и манастири, руини на изчезнали селища, на църкви и манастири. Част от тях е Ситовският надпис, за който съществува твърдение, че не е дело на човешка ръка, а по – скоро природно образувание. Останките от древната крепост Света Юстина се намират южно от село Устина. Историците я посочват като една от съставните части на северно родопските крепостни съоръжения, които са пазили подстъпите към вътрешността на планината.