+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • Община Лесичово

  Община Лесичово е разположена в западната част на област Пазарджик и по площ заема 10-то място сред 12-те общини на областта. Релефът на общината е ниско планински, хълмист и равнинен, като територията ѝ попада в пределите на планината Средна гора и Горнотракийската низина. Северозападно от село Боримечково се издига най-високата точка на общината – връх Букова могила (974 м.).

  Община Лесичово е малка по територия, но с богато културно-историческо наследство е община Лесичово. През различните исторически епохи тук са живели траки, римляни, византийци, славяни, турци, арменци и евреи. Времето и годините са унищожили по-голяма част от културата на тези народи, но въпреки това на територията на общината има останки от праисторически селищни могили, тракийски селища и надгробни могили. Тук са открити археологически находки с висока културно-историческа стойност-съкровище от златни накити и сребърни монети, тракийска колесница и златни съдове. Забележителни старини са останките от Великия Траян друм, Римската пътна станция край с.Калугерово, средновековните крепости край селата Лесичово, Церово и Боримечково, османските каменни мостове край Динката и Щърково, римския мост край с.Лесичово и др.

  На територията на община Лесичово се намират прочутия Калугеровски манастир с възможности за преспиване, Бенковска поляна-свързана с най-масовото участие на българското население в Априлското въстание от 1876 г. и др.