+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
  • български
  • English
  • Русский
  • Español
  • Община Доспат

    Община Доспат се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян.Тя е  5-та по големина сред 10-те общини на областта. На 2 км. южно от язовир Широка поляна, на границата с община Батак се издига връх Пчеларница 1688,5 м, който е най-високата точка на планината и на общината. Защитената местност Караджа дере се намира до град Доспат. Площта и е около 1 000 хектара. Можете да видите и възстановените местообитания на видрата. Язовир Доспат е разположен на река Доспат в Западните Родопи. В него може да се лови шаран, кефал, пъстърва, каракуда. Поради голямата си площ, язовирът предлага многобройни места за отмора с красива гледка. Водопадът Късак се намира на 1,1 км. от село Късак, Доспат. Висок е около 8 метра, а под него има оформен кът за отдих с пейки и маси. Най-подходящ за посещение е по време на пролетното пълноводие или в началото на лятото. Римският мост Кемера на река Сърнена се намира в непосредствена близост до пътя между село Змеица и град Доспат. Скалето е използвано като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място. Дяволската пътека се намира до село Борино, Девин. Пътеката обхваща територия от около 20 кв.км. За посетителите са изградени информационни кабини, чешми, обзорни площадки /една от тях е Орлово око/, заслони, множество дървени мостове и платформи. Най-атрактивна е частта с преминаването под естествения скален Дяволски мост и през стеснения ждреловиден участък. Язовир Широка поляна се намира в борова гора на надморска височина от 1500 м. в Западните Родопи, на около 30 км от Батак. Погледнат от пътя, който го обикаля изглежда, сякаш е образуван от много на брой малки язовири, имащи отделни стени. Това се получава заради неравния терен на дъното, състоящ се от планински дерета. Бреговете на язовира са трудни за достигане и са далеч от пътя. Язовирът притежава голямо разнообразие от различни видове риба и е много посещаван от туристи и спортни риболовци.