+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • Община Брацигово

  Община Брацигово е разположена в източната част на област Пазарджик и по площ заема 8-мо място сред 12-те общините на областта. Релефът на общината е средно планински, хълмист и равнинен, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Западните Родопи.  Югозападно от село Равногор се издига връх Санджак (1878 м.).

  На територията на община Брацигово има обявени шест защитени територии. „Атолука“ се намира се в землищата на Брацигово и Равногор, защитената местност „Тъмра“ – в землищата на Брацигово и Розово, а историческото място „Винище“ – в землището на село Равногор. Архитектурен резерват – село Жребичко. Брациговци се радват на красива пролет и топла есен. Заради мекия климат в миналото основен поминък за населението е било отглеждането на маслодайна роза, която по качества не отстъпва на казанлъшката и карловската. Понастоящем този поминък се възражда и много хора отглеждат маслодайна роза, като основните пазари са Япония и Франция.

  Община Брацигово има богато културно-историческо наследство. На територията и има много веществени доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. В градския исторически музей се съхраняват много снимки и документи, вещи и оръжия, проследяващи историята на селищата и борбите на техните жители по време на Априлското въстание. Музеят е част от Стоте национални туристически обекта. Дамовата къща е паметник на културата и туристически комплекс.

  Местността Розовски вриз се намира на 7 км от село Розово, в полите на северния склон на Родопите. Там извират и се събират много води, които се отвеждат до микроязовир, наречен Гювеча. Мястото е предпочитано за отдих през лятото и зимата, заради девствената природа и кристално чистите си вода и въздух. Язовирът може да се ползва за риболов, а освен това има изградени чешма и беседка с условия за пикник и барбекю.